Wetenschappers in gele hesjes tegen klimaatwaan

‘Wetenschappelijke hesjes’ is een platform van weldenkende burgers die vinden dat de wetenschap wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Sterker nog, zij vinden dat op brede schaal een waar-achtig klimaatwaanbeeld is gecreëerd dat wetenschappelijk gezien nadrukkelijk moet worden verworpen.

  1. Voor de politiek is deze ‘grote leugen’ een ideaal middel om haar politieke rechtvaardiging aan te ontlenen.
  2. Voor een deel van het bedrijfsleven is het een verdienmodel en melkkoe en soms is meedoen een noodzakelijk kwaad.
  3. Voor de wetenschap is de inbreuk op integriteit dodelijk.
  4. Voor het individu, de welvaart en de échte milieuproblemen wordt het een stap terug richting crisis, totalitaire macht en de Middeleeuwen.

Bestrijd de demonisering van CO2

Dus is een medicijn nodig in de vorm van feiten. Feiten die voor het voetlicht worden gebracht door intellectuelen die de moeite nemen om zichzélf op de hoogte te stellen. Wij als wetenschappers willen de demonisering van CO2 aan de bron bestrijden, door:

  1. Te wijzen op de positieve effecten van CO2-bemesting op al het leven.
  2. Met feiten te onderbouwen dat ‘extreem weer’ niet toeneemt en dat de zeespiegel niet abnormaal, maar heel gestaag stijgt.
  3. Te wijzen op de corrumperende effecten op wetenschap en wetenschappers van de politieke en morele vraag naar CO2 als boosdoener.
  4. Te wijzen op de Orwelliaanse Dubbelspraak die ons wordt opgelegd met termen als ‘CO2-vervuiling’ en ‘Klimaatminister’.

Wat willen wij doen?

Deelnemers aan dit netwerk hebben zich onafhankelijk verdiept. Wij hebben de conclusie getrokken dat de keizer geen kleren draagt en zien met lede ogen hoe diverse slechte permanente ontwikkelingen ons richting de volgende crisis voeren. De feiten zijn er, de spreekkoren en spandoeken nog niet. Wij willen de publieke opinie en de betere elementen in de politiek ten goede beïnvloeden.

Politiek verschillen we misschien, maar niet alles ís politiek. Daarom beginnen wij vanuit gedeelde waarden en visie een bottom-up initiatief. We willen via een gezamenlijk manifest opereren, zichtbaar zijn en een consistente boodschap versturen. Zo doorbreekt het wetenschappelijk hesje als symbool het arrogante alleenrecht op de wetenschap dat de alarmisten altijd hebben geclaimd.

De eerste stap is het verzamelen van ideeën en reacties op het manifest. Het bestrijden van de klimaatwaan is een belangrijk speerpunt. Mogelijk kunnen we aanhaken bij bestaande initiatieven. Met onze groeistrategie richten we ons op de samenleving en op de politiek. Zo zorgen we als wetenschappers voor een verandering om het tij te keren – voordat de wal het schip gaat keren!